Kovářské společenstvo

Živnostenské společenstvo již od roku 2002 zastupuje profesní zájmy kovářů, zámečníků a podkovářů České republiky. Zabezpečuje jejich vzájemnou propojenost a komunikaci. Bylo mimo jiné založeno i z důvodu udržení kvality a čistoty řemesla, jeho kontinuity a dalšího vývoje. Proto spolupracuje i s jinými profesními sdruženími.

Pořádáním tematických seminářů a specializovaných kurzů pomáhá celoživotnímu odbornému rozvoji svých členů. Podílí se i na vydávání odborných publikací a časopisů a na pořádání společných kovářských akcích doma i v zahraničí. Vlastní rozsáhlou tematickou knihovnu a ve spolupráci s ho­s­po­­dářskou komorou poskytuje svým členům konzultační, poradenský, infor­mační i právní servis. Pomáhá i zákazníkům najít si toho správného kováře, podkováře nebo zámečníka pro splnění jejich přání.